velkommen Til Stavanger

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse tilbyr en kristen lederutdanning. Med base i IMI Kirkens daglige liv er dette en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi og praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende forelesere og praksisopphold i nytenkende menighetsmiljø, utrustes du til å lede kirken i en ny tid. IMI Institutt samarbeider tett med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen), som er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning knyttet til kirkens misjonsoppdrag og religions- og kulturmøter.

 

Menighet og liv

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse lever tett på IMI Kirkens liv, med felles lokaler og praksisplasser i menigheten. Slik får du gjøre erfaringer av Gudsliv og menighetsliv, samtidig som du får teologisk innføring og inviteres til å reflektere over det du erfarer. Ledere i IMI Kirken er jevnlig inne som forelesere, og foreleserne på instituttet er selv engasjert i den praksis de underviser i.

 

Teologi og praksis

Gjennom skoleåret har alle studenter en praksisplass. En hoveddel av praksisen foregår i IMI-kirken. Året inneholder også et praksisopphold i menighetsplantinger i England hvor vi har et samarbeid med nettverket til Holy Trinity Brompton i London og St. Thomas Crookes i Sheffield. Med ukentlige refleksjonsgrupper vil du gjennom praksisen også få god anledning til å finne mer ut av hvem du er som leder.

 

Guds rike og misjonal kirke

Vi har utviklet egne fagmoduler preget av det vi ser blir avgjørende for fremtidens menighetsledere, blant annet Guds rike, Disippelskap, Godhet, Misjonal kirke og Ledelse. En nøkkel for morgendagens lederskap ligger nettopp i å sammenholde Guds rike-dimensjonen med det misjonale livet. Du vil i undervisningen møte forelesere som er sentrale stemmer i dynamiske og voksende menigheter akkurat nå, i dialog med fagteologien.

Velkommen som student!