OM OSS

Kontakt oss
IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse
Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger

Tlf.:  51 84 21 60  (Sentralbord, IMI)

Mail: post@imiinstitutt.no

SØK NÅ

Skolen er stiftet av IMI Kirken i Stavanger. IMI er en annerledes menighet innen Den norske kirke og tilhører det som tidligere var Indremisjonen i Norge og som nå er Normisjon (normisjon.no). Skolevirksomheten ble etablert i 1992 som ACTA Bibelskole og har siden den gang vært i stadig utvikling. Fra 2015 etableres IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse. Skolen er en del av ACTA IMI Kirkens bibelskole og godkjent av kunnskapsdepartementet. Studenter med generell studiekompetanse kan avlegge eksamen og få studiepoeng for flere av skolens emner gjennom en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen). Totalt er skolevirksomheten nå godkjent for 160 studenter.

 

hvem er hvem?

 

Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI Kirken siden 2007, hovedpastor siden 2011 og rektor på IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse. Ordinert prest i Den norske kirke. Egil Elling er en engasjert og Jesus-sentrert forkynner med fokus på etterfølgelse og disippelskap. Han brenner for misjonalt liv og misjonale menigheter og er opptatt av at menigheten skal ut der folk befinner seg.

 

Martin Cave

Pastor i IMI Kirken siden 1979, lærerutdannet og ordinert som prest i 2002. Martin er en dyktig visjonær, en strategisk leder og en etterspurt taler. Han er lidenskapelig opptatt av at du som student skal lykkes med å tilegne deg kunnskap og erfaringer som gjør at du kan påvirke menighet, organisasjon og samfunnet uansett hvilken framtidig stilling du ønsker deg.

 

 

Bjørn Wang, undervisningsleder

M. Div. fra Fjellhaug Misjonshøgskole og cand.theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Han har fire års misjonærerfaring som menighetsplanter i Bolivia, og mer enn 10 års lærererfaring fra ACTA IMI Kirkens bibelskole i Stavanger. Bjørn er også ordinert prest i Den norske kirke.

bjorn@imikirken.no
51 84 21 64 / 489 96 461

 

 

Anders Michael Hansen

Cand.theol. fra 1996 og ordinert prest i Den danske folkekirken. Fra 1997 ledet han reetableringen av Valgmenigheten i Aarhus, og senere arbeidet han ved det teologiske lærestedet SALT i København. I årene 2006-2011 arbeidet han ved European Church Planting Network og fasiliterte lærefellesskap blant ledende misjonale menigheter i Europa. Anders Michaels kjernekompetanse er forkynnelse, undervisning og utvikling av ledere og menigheter.

gjesteforelesere

 

Alan Hirsch

Sørafrikansk missiolog og en ledende stemme innen den misjonale bevegelsen i det kristne Vesten. Alan har gitt ut ni bøker; de mest kjente er The Shaping of the Things to come: Innovation for the 21st Century Church (med Michael Frost) og The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church. Han foreleser på universiteter og læresteder i Europa, USA og Australia. Alan jobber for tiden med en doktorgrad innen missiologi i Nederland.

 

Ernst Baasland

Dr.theol fra Universitetet i Oslo, professor ved Menighetsfakultetet i tidsrommet 1981-98, og dekanus i årene 1990-93. Gjesteforeleser i Tyskland, Sør-Afrika og Hong Kong. Biskop i Stavanger bispedømme fra 1998-2009. Som pensjonist er han nå tilknyttet Menighetsfakultetet og VID vitenskapelige høgskole. I tillegg til mange bøker om allmenne historiske og aktuelle emner, har han publisert flere store vitenskapelige bøker og artikler, sist studien Parables and Rethoric in the Sermon on the Mount.

 

Knud Jørgensen

Førsteamanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet, journalist og hovedredaktør for Regnum Edinburgh Centenary Series. Han har hatt utallige lederoppgaver innen misjon, kommunikasjon, nødhjelp, medier og undervisning. Har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine fagområder kommunikasjon, lederskap og misjonsvitenskap. Knud er dansk av opprinnelse og cand.theol. fra København Universitet. Han har doktorgrad i misjonsvitenskap fra Fuller Theological Seminary i USA.

 

 

Gunhild Andersen

Tidligere lærer på ACTA IMI Kirkens bibelskole og på Gå Ut Senteret. Soknediakon i Hinna menighet gjennom mange år. Hun har arbeidet mye med retreat og ignitiansk veiledning. Hun er nå aktiv i Rettferdighet i asylpolitikken (RIA).

 

 

Ommund Rolfsen

Folkehøgskolelærer og sosiolog (mag.art.). Han trives som menighetsdoktor for gamle menigheter og fødselshjelper for nye gjennom Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Han har skrevet flere bøker om kirkevekst. Sammen med kona Anne Karin mottok han i 2013 Økumenikkprisen av Norges Kristne Råd.