søknadsskjema

  • Vi har løpende opptak av studenter.
  • Opptaket for skoleåret 2017/2018 starter 1.desember 2016
  • Semesteravgift: Kurs 110 kr. 2500, Kurs 120 kr. 1250
  • Studiene er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Vilkår for opptak:

  • - Ha gjennomført bibelskole, kristendomsfag på høgskolenivå eller annen dokumentert og tilstrekkelig forkunnskap slik læreplanene krever.
  • - Ha fylt 19 år eller fylle 19 år i oppstartsåret.
  • - Kunne få praksisplass i IMI-kirken eller en annen relevant menighet som skolen godkjenner. Praksisen er en stor og integrert del av studiet, jamfør læreplan. Menigheter har ofte egne kriterier for sine ledere og praksisstudenter
  • Inntaksreglement

 

Søknadsskjema IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse

KURS 110 FULLTID. Oppstart august 2017
  111 Disippelskap
  112 Guds Rike
  113 Misjonal menighet
  114 Utenlandspraksis med prosjektarbeid
  115 Misjonalt lederskap
  101 Tilbedelse
  102 Fellesskap
  103 Kroppsøving
  Mentorgruppe

KURS 120 DELTID. Oppstart august 2016
121 Kultur og teologi
122 Disippelskap
123 Godhet, diakoni og sosial transformasjon
101 TIlbedelse
Mentorgruppe

KURS 130 DELTID. Oppstart august 2017
 131 Lederskap
 132 Veiledning og personlig forming
 133 Guds rike II
 101 Tilbedelse
 Mentorgruppe

 

(påkrevd)

 

(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)
(påkrevd)

En integrert del av hvert emne er en praksis. Valget kan endres senere.

(påkrevd)