Søknadsskjema

Vi har løpende opptak av studenter.

Opptaket for skoleåret 2019/2020 starter 1. desember 2018.
Semesteravgift: Kurs 110 kr. 2500, Kurs 120/130 kr. 1250
Studiene er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Vilkår for opptak
  • Ha gjennomført bibelskole, kristendomsfag på høgskolenivå eller annen dokumentert og tilstrekkelig forkunnskap slik læreplanene krever.
  • Ha fylt 19 år eller fylle 19 år i oppstartsåret.
  • Kunne få praksisplass i IMI-kirken eller en annen relevant menighet som skolen godkjenner. Praksisen er en stor og integrert del av studiet. Menigheter har ofte egne kriterier for sine ledere og praksisstudenter

Inntakseglement

Søknadsskjema IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse

KURS 110 FULLTID 
Oppstart august 2019

111 Disippelskap
112 Guds Rike
113 Misjonal menighet
114 Utenlandspraksis med prosjektarbeid
115 Misjonalt lederskap
101 Tilbedelse
102 Fellesskap
103 Kroppsøving
Mentorgruppe

KURS 120 DELTID
Oppstart august 2018

121 Kultur og teologi
122 Disippelskap
123 Godhet, diakoni og sosial transformasjon
101 TIlbedelse
Mentorgruppe

KURS 130 DELTID
Oppstart august 2019

131 Lederskap
132 Veiledning og personlig forming
133 Guds rike II
101 Tilbedelse
Mentorgruppe

Jeg søker på

En integrert del av hvert emne er en praksis. Valget kan endres senere.

Underskrift
Takk for din søknad!
Oops! Something went wrong while submitting the form.