Studietilbud

Formålet

med studiene er å forberede og dyktiggjøre deg til tjeneste i menighet, misjon og samfunn.

IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse vil gi deg
  • kunnskap om og erfaring i hva det vil si å være en bevisst etterfølger av Jesus Kristus
  • en kompetanseheving som fundament for et yrkesaktivt liv eller frivillig engasjement i menighet, organisasjon og samfunn
  • utrustning til å bygge bro og kommunisere på tvers av generasjoner og kulturelle grenser
  • kompetanse til lederroller på ulike nivå i menighet og samfunn
  • innsikt og trygghet i egen identitet som leder og medarbeider

Utdannelsen ved IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse er en lederutdanning som retter seg mot nåværende og fremtidige medarbeidere i menighets- og organisasjonsliv. Studiene kan tjene som videre- eller etterutdannelse for deg som allerede er leder eller har en annen faglig utdannelse. Er du på begynnelsen av ditt utdanningsløp, kan du passe fag fra IMI Institutt inn i din videre utdannelse.

Vi ønsker studenter fra ulik kirkelig og kulturell bakgrunn velkommen på IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse! Mangfold og variasjon er en positiv ressurs både for læring og studiemiljøet ved skolen

Fordelene

ved å studere ved IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse i Stavanger

Gjør teologien tilgjengelig

Vårt mål er at den teologiske treningen skal gjøres tilgjengelig for deg som ønsker å utvikle din tro gjennom studier, uten nødvendigvis å kutte bånd til jobb eller gode engasjement i kultur og samfunn. Vi drømmer vi om at du kan utvikle din teologiske kompetanse samtidig som du lever som en kristen i din egen kontekst.

Gode lærere – spennende gjestelærere

Du møter ledere og forelesere som er høyt kvalifiserte, med stor innflytelse nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil du gjennom året få høre spennende gjestelærere med unik praksiserfaring og kompetanse.

Studier midt i en pulserende menighet

Skolen er tilknyttet IMI Kirken i Stavanger og er en del av menighetens pulserende liv. Dette gir oss en unik nærhet og læringsplattform preget av disippelskap og «learning by doing». Videre nyter vi godt av et stort nettverk i IMPULS og AGENDA1 med en rekke ulike menigheter i inn- og utland.

Teologi, lovsang og vekst

Vi tror at utdanning ikke bare handler om kunnskap til hodet, men også visdom til hjertet. Vår undervisning tar plass i en sammenheng hvor lovsang, forbønn og det profetiske er en naturlig del av skolehverdagen og hvor det er rom for og fokus på personlig vekst og utvikling.

Samfunnsengasjement, misjon og lederskap

Vår undervisning følges av praksis i tjeneste og det er vårt håp at du som student skal få økt forståelse og engasjement for andre. Vi ønsker å utruste studenter til alle typer samfunnsengasjement i Norge og tjeneste i misjon og lederskap.

Heltid

Kurs 110 2019/2020

En vanlig uke på kurs 110 består av 3 dager undervisning, i tillegg til praksis. All undervisning er obligatorisk.
Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Emne 111
Emnebeskrivelse
Disippelgjøring

Hva er det bibelske grunnlaget for disippelgjøring, og hvordan har det sett ut gjennom kirkens historie? Hvordan kan vi gjøre disipler i dag? Hvilke verktøy og metoder er nyttige for å jobbe med disippelgjøring i dag?

Emne 112
Emnebeskrivelse
Guds rike
10 stp

Hva betyr det når Jesus sier at Guds rike er nær? Hva ber vi om når vi sier «La ditt rike komme»? Hva mener Jesus med at Guds rike er inni oss?

Emne 113
Emnebeskrivelse
Misjonal menighet
10 stp

Hva er kirkens natur? Hva vil det si at kirken er sendt til verden? Hvordan påvirker kirken og samfunnet hverandre?

Emne 114
Utenlandspraksis med prosjektarbeid

Hva er kirkens natur? Hva vil det si at kirken er sendt til verden? Hvordan påvirker kirken og samfunnet hverandre?

Emne 115
Emnebeskrivelse
Misjonal ledelse
10 stp

Hvordan leder man en menighet som når nye mennesker med evangeliet? Hvordan forholder vi oss til vår tids postmoderne, verdipluralistiske og flerreligiøse samfunn?

Mentorgruppe

Alle studenter ved IMI institutt er en del av en mentorgruppe. Gjennom ukentlige gruppesamlinger skapes det en arena hvor man reflekterer over forholdet mellom teoretisk basiskunnskap fra forelesning, prosjektarbeid og praksiserfaring i menighet og organisasjon.

Fag 101
Tilbedelse

Hvordan tilber vi i eget liv og som fellesskap? Hvordan leder man en forsamling i forskjellige former for bønn og lovprisning?

Fag 102
Fellesskap

Hvordan preger vi de fellesskapene vi er en del av, og hvordan preger de oss? Hvordan kan ledere bidra til å forme trygge og rause fellesskap?

Fag 103
Kroppsøving

Fysisk aktivitet er viktig for å ivareta en god fysisk og psykisk helse.

Praksis

Gjennom skoleåret har hver student en praksisplass i IMI-kirken eller annen menighet hvor kunnskap forankres i livsnær praksis. Oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I snitt har heltidsstudenter 7,5 timer praksis i uken.

I tillegg inkluderer kurs 110 fire ukers praksis i to ulike menighetsmiljø i England; i menighetsnettverket til Holy Trinity Brompton (London) og i St. Thomas Crookes (Sheffield). Dersom du ikke har anledning til å reise utenlands, kan det legges til rette for alternativt praksisopphold.

Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Deltid

Kurs 120 Tilbys skoleåret 2018/2019

Kurs 120 har undervisning én dag i uken, i tillegg til én intensivuke med undervisning høsten 2018 og 2-3 intensivuker våren 2019.
Totalt utgjør undervisning, praksis og egenstudier et 50% studium. All undervisning er obligatorisk. Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Emne 121
Emnebeskrivelse
Kultur og teologi

Hvordan påvirker samtidskulturen kirken, og hvordan kan kirken påvirke det kulturelle uttrykket i samfunnet? Hvordan argumentere for kristne standpunkt når omgivelsene blir mer og mer mangfoldige?

Emne 122
Emnebeskrivelse
Disippelskap
10 stp

Hva vil det si å være en disippel eller Jesus-etterfølger? Hvordan kan Jesus-etterfølgere organiseres og reproduseres? Hva har makt og autoritet å si i relasjonen mellom disippelen og den som disippelgjør?

Emne 123
Emnebeskrivelse
Godhet, diakoni og sosial transformasjon

Hva er forholdet mellom sosial rettferdighet og misjon? Hvordan kan hele menigheten istandsettes til å fremme godhet og diakoni lokalt? Hva skjer i den som mottar godhet, og hva skjer i den som gir?

Fag 101
Tilbedelse

Hvordan tilber vi eget liv og som fellesskap? Hvordan leder man en forsamling i forskjellige former for bønn og lovprisning?

Mentorgruppe

Alle studenter ved IMI institutt er en del av en mentorgruppe. Gjennom ukentlige gruppesamlinger skapes det en arena hvor man reflekterer over forholdet mellom teoretisk basiskunnskap fra forelesning, prosjektarbeid og praksiserfaring i menighet og organisasjon.

Praksis

Gjennom skoleåret har hver student en praksisplass i IMI-kirken eller annen menighet hvor kunnskap forankres i livsnær praksis. Oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I snitt har deltidssstudenter 3,5 timer praksis i uken.

Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Kurs 130 Tilbys skoleåret 2019/2020

Kurs 130 har undervisning hver onsdag, i tillegg til én intensivuke med undervisning høsten 2019 og 2 intensivuker våren 2020.
Totalt utgjør undervisning, praksis og egenstudier et 50% studium. All undervisning er obligatorisk.
Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Emne 131
Emnebeskrivelse
Lederskap
10 stp

Hva vil det si å være en god kristen leder? Hvordan kan vi lede andre for å få frem det beste i dem? Hvilke redskaper har ledere tilgjengelig for å møte utfordringer, og hva gjør man når det oppstår konflikt?

Emne 132
Emnebeskrivelse
Veiledning og personlig forming

Hvordan formes identiteten vår, og hva påvirker den? Hvordan kan vi samtale på en god og hjelpsom måte med mennesker i krevende livsperioder? Hvilke verktøy kan vi benytte for å fremme personlig vekst hos oss selv og andre?

Emne 133
Emnebeskrivelse
Guds rike II
10 stp

Hvem er Den hellige Ånd, og hva gjør han? Hvordan skal vi tolke forskjellige karismatiske erfaringer og uttrykk, og hvilken rolle spiller de i kirkens misjonsoppdrag? Hvilken plass og uttrykk kan kirkens helbredende tjeneste ha i dag? Hvordan kan vi legge til rette for profetisk tjeneste på et godt læremessig og sjelesørgerisk grunnlag?

Fag 101
Tilbedelse

Hvordan tilber vi i eget liv og som fellesskap? Hvordan leder man en forsamling i forskjellige former for bønn og lovprisning?

Mentorgruppe

Alle studenter ved IMI institutt er en del av en mentorgruppe. Gjennom ukentlige gruppesamlinger skapes det en arena hvor man reflekterer over forholdet mellom teoretisk basiskunnskap fra forelesning, prosjektarbeid og praksiserfaring i menighet og organisasjon.

Praksis

Gjennom skoleåret har hver student en praksisplass i IMI-kirken eller annen menighet hvor kunnskap forankres i livsnær praksis. Oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I snitt har deltidssstudenter 3,5 timer praksis i uken.

Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Studiepoeng

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse samarbeider med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen) slik at studenter som ønsker det kan ta eksamen og få studiepoeng i utvalgte emner. Studentene følger da undervisningen på IMI Institutt og er i tillegg studenter på VID vitenskapelige høgskole, hvor de melder seg opp til og avlegger eksamen.

Studenter som ønsker å ta studiepoeng må søke om opptak på VID vitenskapelige høgskole og betale semesteravgift ved VID for å kunne avlegge eksamen i de aktuelle emnene.

Emnene kan inngå i disse akademiske gradene ved  VID vitenskapelige høgskole:

  • Profesjonsstudiet i teologi og bachelorgrad i teologi
  • Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling
  • Bachelorgrad i samfunnsfag

Emner du kan ta studiepoeng i:

KURS 110

Guds rike (10 studiepoeng, eksamen høst)
Misjonal menighet (10 studiepoeng, eksamen vår)
Misjonal ledelse (10 studiepoeng, eksamen vår)

KURS 120

Disippelskap (10 studiepoeng, eksamen vår)

KURS 130

Lederskap (10 studiepoeng, eksamen høst)

Guds rike II (10 studiepoeng, eksamen vår)

Ønsker du mer informasjon angående dette er du velkommen til å ta kontakt med oss: ANDREA@IMIKIRKEN.NO